Een prima loopmiddag in Vught

Nauwelijks wind, geen regen en een voor het lopen bijna ideale buitentemperatuur: kortom aan het weer kon het niet liggen.
Als op donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, om 13.00u de eerste groep lopers en loopsters wordt weggeschoten door blade-runner Kimberly Alkemade, dan weet u misschien nog dat dit jaar voor de tweede keer de 21 en 27 kilometervreters een half uur eerder vertrokken dan de overige lopers. Achtergrond van deze splitsing is de wat sobere ontvangst die met name de wat minder snelle lange afstandlopers genoten op het sportpark wanneer zij na al die inspanningen daar terug keerden. Het overgrote deel van de deelnemers en supporters zijn dan al vertrokken of zijn onderweg naar huis of bivakkeren nog in het clubhuis of in de glühweintent.
Dat was overigens niet het enige dat wat anders was dan voorgaande jaren. Voor het eerst was dit jaar een ‘paraloop’ uitgezet. Bedoeld voor mensen met een visuele beperking, die met begeleiding meeliepen, en op een apart circuit de ‘racerunners’ en mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Rond de 55 deelnemers hebben in deze categorieën hun RiemersmaLeasing Kangoeroeloop mee kunnen maken. En dat mede dankzij subsidies van de provincie Brabant, de gemeente Vught en ondersteunt door Uniek Sporten Brabant. Deze eerste poging om ook mensen met wat beperkter mobiliteitsmogelijkheden mee te laten lopen, kan zonder meer een succes genoemd worden.
Als om 13.30u het startschot – opnieuw gegeven door de in de paralympische selectie voor de 100 en 200 meter sprint voor Tokio opgenomen Kimberly – valt voor de groep lopers die de 5, de 7,5, de 12 of de 15km willen gaan volbrengen zijn er op dat moment 2219 lopers bezig.
Eigenlijk is het een vast gegeven: er zullen altijd wel tussen de 2000 en 2500 deelnemers zijn. En alles wat daarboven of eronder zit, is afhankelijk van omstandigheden die niets met de loop zelf van doen hebben maar met de situatie op ‘het’ moment. Dat kan variëren van het onbereikbaar zijn van Vught door sneeuwval of een ander meteorologisch ongemak zoals storm en regen etc. Kortom, veel aandacht voor dit aspect lijkt wat overdreven, ook al stellen journalisten altijd als eerste de vraag: hoeveel deelnemers dit jaar?

Dat de RiemermaLeasing- Kangoeroeloop voor een groot aantal gezinnen en families een gebeuren is waar ieder gezinslid bij betrokken is, is ook af te leiden uit de voorinschrijvingen. Daar al heel wat families/gezinnen te vinden die met 5 personen hebben ingeschreven en 8 families met 4 deelnemers.
Bijzonder blijft de aantrekkingskracht van dit evenement buiten Vught. Uit maar liefst 101 gemeenten uit Nederland waren lopers die Tweede Kerstdag in Vught actief. Ook nu valt uit de voorinschrijving af te leiden dat uit praktisch elke Nederlandse provincie deelnemers te vinden. De jongste deelnemer was 2 jaar was, de oudste 79. Voor de allerjongste categorie deelnemers werd dit jaar voor de tweede keer op het middenterrein, na vertrek van de lopers, een Kidsrun van 500 meter georganiseerd. Kortom het hele spectrum qua leeftijden was op het sportpark aanwezig en ging de startlijn voorbij, waaronder natuurlijk heel wat vader/zoon/dochter-, moeder/zoon/dochter-, vader/moeder/zonen /dochters – samenstellingen. Zo’n 55% mannen en 45% vrouwen namen deel, waarbij de grootste groep in de leeftijdsklasse tussen de 30 en 50 jaar. De gemiddelde leeftijd vanuit de voorinschrijving kwam uit op 39 jaar.

Hoe ging het eigenlijk met de twee ‘oer-Kangoeroelopers’ die nu hun 48ste Kangoeroeloop hebben volbracht? Dan weet u in ieder geval dat Frans van der Steen en Frans van Dun hun afstand in hun eigen tempo hebben volbracht. We weten wel zeker dat zij toch zitten te denken over een 50ste keer in 2021. Zij kwamen ook dit jaar weer ongeschonden over de finish is een stijl waarmee ze nog jaren voort kunnen.

Over die medewerkers gesproken: het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: alle posten zijn bemand , op eventualiteiten is men voorbereid, de borden zijn langs de diverse parcoursen geplaatst, verkeersregelaars weten wat te doen, parkeerplaatsen zijn gevonden en bemand, de administratie is in orde, de kerstman is geregeld, de clubhuismedewerkers zijn geïnstrueerd, de voor en na fietsers hebben hun vervoermiddel geprepareerd, enz. enz. En natuurlijk kunnen allerlei zaken een volgend keer beter geregeld worden en gaat er ongewild af en toe wat mis. Maar tevredenheid moet overheersen, want voor een heel groot aantal mensen blijft het een bijzonder plezierige en sportieve invulling van hun kerstbeleving.

Over het randgebeuren overigens niets dan lof. Op de baan was immers livemuziek aanwezig die duidelijk hoorbaar de sfeer op het sportpark mede hielp verhogen. En dat gold uiteraard ook voor accordeonist Jan van Dam die in het clubhuis de stemming erin hield.
En valt er nog wat meer over die middag te zeggen? Het blijft natuurlijk een schitterend beeld, de warming up onder leiding van Bianca Zwart. Een helemaal bezet middenterrein met deelnemers die eigenlijk niet kunnen wachten om aan hun afstand te beginnen.

Geert van de Brand