Verslag van een wat grijze woensdagmiddag in Vught

Als op woensdag 26 december, Tweede Kerstdag, om 13.00u de eerste groep lopers en loopsters wordt weggeschoten door een opvallend afgetrainde Kerstman, dan weet u dat een al 46 jaar functionerende traditie doorbroken is in deze 47ste aflevering. Immers, sinds jaar en dag vertrekken om 13.30u alle deelnemers, onafhankelijk van de te lopen afstand. Dit jaar dus niet: de echte langeafstandlopers, die van de 21 en 27km kregen nu de kans om al om 13.00u te starten. Achtergrond van deze splitsing is de wat sobere ontvangst die met name de wat minder snelle langeafstandlopers genoten op het sportpark wanneer zij na al die inspanningen daar teug keerden. Hooguit enkele familieleden en uiteraard de speakers konden hen dan verwelkomen. Het overgrote deel van de deelnemers en supporters zijn dan al vertrokken of zijn onderweg naar huis of bivakkeren nog in het clubhuis of in de glühweintent.
Daar wilde de organisatie toch iets aan doen, vandaar de verschillende starttijden. Dat was overigens niet het enige dat wat anders was dan voorgaande jaren. De 7,5 km en 12 km lopers die vorig jaar meegelopen hebben, merkten dit jaar dat hun parcours niet meer door de modderige Vughtse Heide liep richting Lunettenbrug, maar nu via de Lunettenlaan.

Nieuw was ook de bijna eindfase van de 12 en 15 km. Voor het eerst liep hun voorlaatste kilometer na het passeren van de Kampdijk-brug via de Reutsedijk naar het Isabella-complex om via dit voormalig kazerneterrein weer op de Postweg uit te komen richting sportpark. Op zich een aardige verbetering, hoewel die verandering ook een andere kant had: als je al jaren lang gewend bent om over de brug rechtsaf te slaan richting baan en nu gedwongen wordt links af te slaan van de baan af, dan vraagt dat nogal wat van de ‘mindset’ volgens sommigen na afloop. Een beetje een psychologisch ‘dingetje’ dus.

Als om 13.30u het startschot valt voor de groep lopers die de 5 de 7,5, de 12 of de 15km willen gaan volbrengen zijn er op dat moment 2317 lopers bezig.
Eigenlijk is het een vast gegeven: er zullen altijd wel tussen de 2000 en 2500 deelnemers zijn. En alles wat daarboven of eronder zit, is afhankelijk van omstandigheden die niets met de loop zelf van doen hebben maar met de situatie op ‘het’ moment. Dat kan variëren van het onbereikbaar zijn van Vught door sneeuwval of een ander meteorologisch ongemak zoals storm en regen etc. Kortom, veel aandacht voor dit aspect lijkt wat overdreven, ook al stellen journalisten altijd als eerste vraag: hoeveel deelnemers dit jaar?
Wat de belangstelling van de media betreft, kon de organisatie niet klagen: naast de lokale radio Avulo en het Brabants Dagblad, kon men ’s-avonds op Omroep Brabant tv ook een impressie zien van dit loopgebeuren.

Dat de RiemermaLeasingKangoeroeloop voor een groot aantal gezinnen en families een gebeuren is waar ieder gezinslid bij betrokken is, is ook af te leiden uit de voorinschrijvingen. Daar al zijn er 6 families/gezinnen te vinden die met 5 personen hebben ingeschreven en 8 families met 4 deelnemers.
Bijzonder blijft de aantrekkingskracht van dit evenement buiten Vught. Uit maar liefst 103 gemeenten uit Nederland zijn lopers die Tweede Kerstdag in Vught actief. Ook nu valt uit de voorinschrijving af te leiden dat uit praktisch elke Nederlandse provincie deelnemers te vinden waren en daarnaast ook mede-‘Europeanen’ uit Frankrijk, Duitsland en België. Uit diezelfde voorinschrijving viel af te leiden dat de oudste deelnemer, Toon Kooijmans uit Nederhemert die in 1937 het levenslicht zag, was. De jongste deelnemer was 3 jaar was. Voor die jongste categorie deelnemers werd dit jaar voor het eerst op het middenterrein, na vertrek van de lopers, een Kidsrun georganiseerd, waaraan 23 zeer jonge deelnemers deelnamen.
Kortom het hele spectrum qua leeftijden was op het sportpark aanwezig en ging de startlijn voorbij, waaronder natuurlijk heel wat vader/zoon/dochter-, moeder/zoon/dochter-, vader/moeder/zonen /dochters – samenstellingen. Zo’n 56% mannen en 44% vrouwen namen deel, waarbij de grootste groep in de leeftijdsklasse tussen de 30 en 50 jaar. De gemiddelde leeftijd vanuit de voorinschrijving kwam uit op 38 jaar.

Hoe ging het eigenlijk met de twee ‘oer-Kangoeroelopers’ die nu hun 47ste Kangoeroeloop hebben volbracht? Dan weet u in ieder geval dat Frans van der Steen en Frans van Dun hun afstand in hun eigen tempo hebben volbracht. We vermoeden dat zij toch zitten te denken over een 50ste keer in 2021. Zij kwamen ook dit jaar weer ongeschonden over de finish is een stijl waarmee ze nog jaren voort kunnen.

Over die medewerkers gesproken: het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: alle posten zijn bemand , op eventualiteiten is men voorbereid, de borden zijn langs de diverse parcoursen geplaatst, parkeerplaatsen zijn gevonden en bemand, de administratie is in orde, de kerstman is geregeld, de clubhuismedewerkers zijn geïnstrueerd, de voor en na fietsers hebben hun vervoermiddel geprepareerd, enz. enz. En natuurlijk kunnen allerlei zaken een volgend keer beter geregeld worden en gaat er ongewild af en toe wat mis. Maar tevredenheid moet overheersen, want voor heel groot aantal mensen blijft het een bijzonder plezierige en sportieve invulling van hun kerstbeleving.

Over het randgebeuren overigens niets dan lof. Op de baan was immers ‘Net Zat’ aanwezig die duidelijk hoorbaar de sfeer op het sportpark mede hielp verhogen. En dat gold uiteraard ook voor accordeonist Jan van Dam die in het clubhuis de stemming erin hield.
En valt er nog wat meer over die middag te zeggen? Het blijft natuurlijk een schitterend beeld, de warming up onder leiding van Bianca Zwart. Een helemaal bezet middenterrein met deelnemers die eigenlijk niet kunnen wachten om aan hun afstand te beginnen.

gvdb